International Pump Manufacturing Inc.

15:1 修理备件包

15:1 气动部分维修套件 – 601002

15:1 Air Section Repair Kit – 601002
601002 气动部分维修零件
适用于: 841001
组件包括
编号
名称
数量
500304
密封胶堵
2
500307
防松钢丝
2
500308
工字型胶环
2
500309
调整螺母
4
500310
调整螺钉
2
500311
碗型胶环
2
500409
O型胶圈
1
500414
O型胶圈
1

15:1 液压部分维修套件 – 601053

15:1 Air Section Repair Kit – 601053
601053 液压部分密封套件
适用于: 841001
组件包括
编号
名称
数量
501502
压环
2
501503
V型密封圈
4
501504
V型密封圈
4
501505
支撑环
2
501523
矩形密封圈
1
501528
O型密封圈
1