International Pump Manufacturing Inc.

30:1 修理备件包

30:1 气动部分维修套件 – 601002

30:1 Air Section Repair Kit – 601002
601002 气动部分维修套件
适用于: 841001
组件包括
编号
名称
数量
500304
密封胶堵
2
500307
防松钢丝
2
500308
工字型胶环
2
500309
调整螺母
4
500310
调整螺钉
2
500311
碗型胶环
2
500409
O型胶圈
1
500414
O型胶圈
1

30:1 液压部分维修套件 – 601038

30:1 Fluid Section Repair Kit – 601038
601053 液压部分维修套件
适用于: 841101
组件包括
编号
名称
数量
501006
压环
2
501007
V型密封圈
6
501008
V型密封圈
6
501009
支撑环
2
501020
矩形密封环
1